A+ A A-

 

Milas Belediye Meclisi, 2018 yılının ilk toplantısını 8 Ocak Pazartesi günü gerçekleştirecek.

040117toplanti_be439.jpg
Haber: Yunus Emre Demirtaş
Milas Belediye Meclisi 2018 yılının ilk meclis toplantısını 8 Ocak Pazartesi günü düzenleyecek.
Milas Belediye Toplantı ve Düğün Salonunda (Migros üstü) saat 14.00’de Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat başkanlığında yapılacak. Meclis toplantısında 24 ana gündem maddesi görüşülecek.
2018 OCAK AYI MECLİS GÜNDEMİ
1- Açılış ve yoklama
2- Belediye Gelirlerinin Kamuya Tahsisinin görüşülmesi,
3- Meclis Tatil Ayının görüşülmesi
4- Belediye Zabıta Personelinin 2018 yılı fazla mesai ücretlerinin görüşülmesi,
5- 5393 Sayılı Yasanın 18/d maddesi gereğince Belediyemiz Hizmetlerinde kullanılmak üzere 9.000.000,00 TL (Dokuzmilyon) kredi kullanılması talebinin görüşülmesi; (Mali Hizmetler Müdürlüğü)
6- 5393 sayılı Yasanın 49 ncu maddesinin 7 nci fıkrası gereğince Belediye Başkan Yardımcılarına verilecek ödeneğin belirlenmesinin görüşülmesi,
7- 5393 sayılı Yasanın 25 nci maddesi gereğince Denetim Komisyonuna Üye seçilmesinin görüşülmesi, (Yazı İşleri Müdürlüğü)
8- Belediyemiz Meclis Üyesi Zeliha ARPAZLI’nın Milliyetçi Hareket Partisinden istifa etmesi nedeniyle 5393 sayılı Yasanın 21 nci maddesi gereğince Belediye Meclisince kurulması zorunlu ve kurulan İhtisas Komisyonlarından MHP Grubunun üyeliği düşmüş olduğundan tüm İhtisas Komisyonlarına yeni bir üyenin seçilmesinin görüşülmesi; (Yazı İşleri Müdürlüğü)
9- Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğünün 23/12/2017 tarih ve E.9888 sayılı yazısında “ Milas Belediyesi Sosyal Yardım Yönetmeliğinin 4 Bölüm (Yardım Komisyonu oluşumu) 10 ncu maddesi gereği “Sosyal Yardım Komisyonu Belediye Başkanı ya da görevlendireceği Belediye Başkan Yardımcısı Başkanlığında bir Başkan, Sosyal Yardım İşleri Müdürü ile bir Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü personeli ve Belediye Meclisi tarafından seçilecek olan Meclis Üyesi olmak üzere 5 kişiden oluşması gerektiğinden Sosyal Yardım Komisyonunda görev yapmak üzere 2 Meclis Üyesinin seçilmesi talebinin” görüşülmesi, (Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü)
10- Belediyemizin ve Muğla Büyükşehir Belediyesinin (AYKOME) 2018 yılı içerisinde uygulanacağı ücretlerde ikilem olmaması ve AYKOME Uygulama Yönetmeliğinin 5. Maddesi de Belediyemizi de bağlaması sebebi ile Belediyemiz sınırları içerisinde alınacak olan yol bozma ücretinin görüşülmesi, (Strateji Geliştirme Müdürlüğü)
11- Selahattin GÖRGEN’in ; İlçemiz Akyol Mahallesi Köyiçi Mevkiinde hisseli 127 Ada 8 parsel numaralı içinde kargir ev ve ahırı olan tarla niteliğinde kendi hissesine düşen 1090,16 m2 tarla üzerinde bulunan ev ve ahır ile birlikte taşınmazı Belediyemize hibe etme talebinin görüşülmesi; (Emlak Ve İstimlak Müdürlüğü)
12- Mustafa GÖK’ün, İlçemiz Kısırlar Mahallesinde mülkiyeti Belediyemize ait 121 Ada 22 parselde kayıtlı taşınmazı satın alam talebinin görüşülmesi, (Emlak Ve İstimlak Müdürlüğü)
13- Mustafa GÖK’ün; İlçemiz Kısırlar Mahallesinde mülkiyeti Belediyemize ait 143 Ada 6 parselde kayıtlı taşınmazı satın alma talebinin görüşülmesi; (Emlak Ve İstimlak Müdürlüğü)
14- Fidanser BİLLUR’un İlçemiz Hacıilyas Mahallesi Sünnetçi Sokak Arasta Park İçi Belediye Dükkanları No:31/5 adresinde mülkiyeti Belediyemize ait olan yeri lokanta olarak işletmekte olduğu işyerine içkili lokanta ruhsatı almak istediğinden adı geçen yerin İçkili Yerler Bölgesine alınması talebinin görüşülmesi, (Ruhsat Ve Denetim Müdürlüğü)
15- Davut YILDIRIM’ın; İlçemiz Selimiye Mahallesi Park Caddesi No:3 adresine mülkiyeti Belediyemize ait olan yeri Bakkal Tekel Bayii olarak işletmekte olduğu işyerinin İçkili Yerler Bölgesine alınması talebinin görüşülmesi; (Ruhsat Ve Denetim Müdürlüğü)
16- Belediyemiz ile Güllük Liman Başkanlığının 2018 Temmuz Ayında düzenleyeceği Denizcilik ve Kabotaj Bayramı kutlama etkinlikleri ile ilgili ortaya çıkabilecek tüm giderlerin Belediyemiz bütçesinden karşılanması” talebinin görüşülmesi, (Özel kalem Müdürlüğü)
17- Belediyemizce 2018 yılı içerisinde düzenlenmesi planlanan Bafa Kızlar Bayramı etkinlikleri ile ilgili ortaya çıkabilecek tüm giderlerin Belediyemiz Bütçesinden karşılanma” talebinin görüşülmesi, (Özel Kalem Müdürlüğü)
18- Belediyemizce 9 ncusu düzenlenecek olan Nebi USLU Tiyatro Şenliklerinin tüm giderleri ile yarışmada dereceye girip ödül almaya hak kazanan yarışmacılara şartname gereğince verilecek olan ödül ve tüm (konaklama, yiyecek, yol vb) giderlerin karşılanması” talebinin görüşülmesi (Özel Kalem Müdürlüğü)
19- Belediyemizce 8 ncisi düzenlenecek olan Uluslararası Turhan SELÇUK Karikatür Yarışmasının tüm giderleri ile yarışmada dereceye girip ödül almaya hak kazanan yarışmacılara şartname gereği verilecek olan ödül ve tüm (konaklama,yemek,yol vb.) giderlerinin Belediyemiz bütçesinden karşılanması” talebinin görüşülmesi, (Özel Kalem Müdürlüğü)
20- Bu yıl 13 ncüsü düzenlenecek olan Melih Cevdet Anday Şiir Günleri ve Kültür Şenliği etkinlikleri kapsamındaki anma etkinliğinin yarışma şeklinde yapılıp yapılmayacağının, yarışma şeklinde yapılması halinde ödül almaya hak kazanan kişiye verilecek ödül miktarının belirlenmesine, seçici kurul üyelerin ve gelen misafirlerin konaklama, ulaşım, yemek, plaket ve etkinlikle ilgili ortaya çıkabilecek diğer giderlerin belediyemiz bütçesinden karşılanmasına, etkinliğin hangi tarihler arasında yapılacağı, hangi kurum ve kişilerle iş birliği içerisinde olunacağı ile yarışma şartlarının nasıl olacağı konusunun belirlenmesi için Belediye Encümenine yetki verilmesi “ talebinin görüşülmesi (Özel Kalem Müdürlüğü)
21- Belediyemizce 2018 yılı içerisinde düzenlenmesi planlanan “Edebiyat Günleri” etkinlikleri için tüm (konaklama, ulaşım, yemek, plaket) ve etkinlik ile ilgili ortaya çıkabilecek diğer giderlerin Belediyemiz bütçesinden karşılanması talebinin görüşülmesi, (Özel Kalem Müdürlüğü)
22- Belediyemizce 2018 yılı içerisinde düzenlenmesi planlanan “Ören Yamaç Paraşütü ve Doğa Sporları Şenliği” etkinlikleri için tüm konaklama, ulaşım, yemek, plaket ve etkinlik ile ilgili ortaya çıkabilecek diğer giderlerin Belediyemiz bütçesinden karşılanması talebinin görüşülmesi (Özel Kalem Müdürlüğü)
23- Belediyemizce 2018 yılı içerisinde düzenlenmesi planlanan “ 5. Milas Zeytin Hasat Şenliği “ etkinlikleri için tüm konaklama, ulaşım, yemek, plaket ve etkinlik ile ilgili ortaya çıkabilecek diğer giderlerin Belediyemiz bütçesinden karşılanması talebinin görüşülmesi (Özel Kalem Müdürlüğü)
24- İmar Komisyon raporlarının görüşülmesi
1- Ferdi GÜLTEN’in İlçemiz Çamköy Mahallesinde mülkiyeti Belediyemize ait 186 parselde kayıtlı lokanta vasıflı taşınmazı bakım ve onarımını yaparak kiralama talebi ile ilgili hazırlanan İmar Komisyon Raporunun görüşülmesi.
2- İbrahim SARITAŞ’ın; İlçemiz Karahayıt Mahallesinde mülkiyeti Belediyemize ait 115 Ada 7 parselde kayıtlı arsa vasıflı 120,20 m2 taşınmazı satın alma talebi ile ilgili hazırlanan İmar Komisyon Raporunun görüşülmesi
3- Nail DEMİR’in; İlçemiz Küçükdibekdere Mahallesinde mülkiyeti Belediyemize ait 195 parselde kayıtlı arsa vasıflı 289,27 m2 taşınmaz içerisindeki kendisinin yaptığı evi satın alma talebi ile ilgili hazırlanan İmar Komisyon Raporunun görüşülmesi
4- Abdurrahman YILDIZ’ın İlçemiz Gölyaka Mahallesinde mülkiyeti Belediyemize ait 105 Ada 3 parselde kayıtlı Kargir Lokanta ve Avlusu vasıflı 424,36 m2 taşınmazı satın alma talebi ile ilgili hazırlanan İmar Komisyon Raporunun görüşülmesi
5- Kerim GÖZALAN Vekili Av. Kadir Sezai MORAL’ının İlçemiz Güllük Mahallesinde mülkiyeti Kerim GÖZALAN’a ait tapunun 106 Ada 70 parselde kayıtlı 6.250,04 m2 büyüklüğündeki zeytinlik vasıflı taşınmazın içerisinden asfalt yol geçirilerek kamulaştırılmasız el atılması nedeni ile kamulaştırılmasız el konulan taşınmazının kamulaştırılması talebi ile ilgili hazırlanan İmar Komisyon Raporunun talebi görüşülmesi,
6- İbrahim AKAR’ın; İlçemiz Kırcağız Mahallesinde mülkiyeti Belediyemize ait 2481 parselde kayıtlı 95,00 m2 Arsa vasıflı taşınmazı satın alma talebi ile ilgili hazırlanan İmar Komisyon Raporunun görüşülmesi
7- Mehmet ÖZKAN’ın ; İlçemiz Beçin Mahallesi 2. Soğukkuyu Caddesinde ikamet eden mahalle sakinleri olarak yollarının açılması talebi ile ilgili hazırlanan İmar Komisyon Raporunun görüşülmesi
8- Plan Ve Proje Müdürlüğünün;İlçemiz Güllük Mahallesi 150 Ada 4 parselde kayıtlı 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planında bir kısmı yolda bir kısmı yeşil alanda kalan alanın kamulaştırılması talebi ile ilgili hazırlanan İmar Komisyon Raporunun görüşülmesi
9- Erol SEZGİN’in; İlçemiz Beçin Mahallesinde 2069 parsel nolu taşınmazın yol cephesinde İmar yolunda kalan parselin kamulaştırılması talebi ile ilgili hazırlanan İmar Komisyon Raporunun görüşülmesi
10- İlçemiz Meşelik Mahallesi Sefer Alanı Mevkii 797 parsel 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan talebi ilgili hazırlanan İmar Komisyon Raporunun görüşülmesi
11- İlçemiz Boğaziçi Mahallesi Hisar Mevkii Gülistan Kop. 4491 parselin kuzeyindeki otopark alanında trafo alanı amaçlı 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği talebi ile ilgili hazırlanan İmar Komisyon Raporunun görüşülmesi
12- İlçemiz Boğaziçi Mahallesi Hisar Mevkii Feza Sitesi 2980 parselin doğusundaki park alanında ve 2981 parselin batısındaki park alanında trafo amaçlı 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği talebi ile ilgili hazırlanan İmar Komisyon Raporunun görüşülmesi
13- İlçemiz Boğaziçi Mahallesi Hisar Mevkii Gelinkayası Kop. 3027 parselin doğusundaki Park Alanında trafo alanı amaçlı 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği talebi ile ilgili hazırlanan İmar Komisyon Raporunun görüşülmesi
14- İlçemiz Boğaziçi Mahallesi Hisar Mevkii S.S.Gültan Yapı Kop. Sınırları içinde kalan Tarafo Alanı ve Teknik Altyapı Amaçlı 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği talebi ile ilgili hazırlanan İmar Komisyon Raporunun görüşülmesi
15- Mahalle Sınır Tespiti ( Güvercinlik-Sazköy, Güvercinlik- Meşelik, Mumcular-Beyciler) ile ilgili hazırlanan İmar Komisyon Raporunun görüşülmesi,

 

fb-btn.pngtwt-btn.pngrss-btn.png

google-btn.pngyb-btn.pnginst-btn.png

* Tüm hakları saklıdır. Bu sitede yer alan yazı, haber, fotoğraf, video ve sair dokümanların, bireysel kullanım dışında izin alınmadan kısmen veya tamamen kopyalanması, çoğaltılması, kullanılması, yayımlanması ve dağıtılması kesinlikle yasaktır. Bu yasağa uymayanlar hakkında 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu uyarınca yasal işlem kullanılacaktır.

DMCA.com Protection Status
Sayfada sorun olması durumunda,
Lütfen CTRL + F5 ile sayfayı yenileyin