A+ A A-

 

Milas Belediye Meclisi Mayıs Ayı Olağan Toplantısı, bugün gerçekleştirilecek. Mecliste, ana ve ek gündem maddeleri görüşülüp karara bağlanacak.

040519belediyemeclisi.jpg
Haber: Gülşah Baştaşkın

Milas Belediye Meclisi Mayıs Ayı Olağan Toplantısı, bugün saat 14.00’te düzenlenecek.
Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat’ın önderliğinde toplanacak olan Milas Belediye Meclisi’nde 23 ana ve ek gündem maddeleri görüşülüp karara bağlanacak.
MECLİS GÜNDEMİ
1- Açılış ve yoklama
2- 2018 Mali Yılı Kesin Hesap Cetvellerinin görüşülmesi. (Mali Hizmetler Müdürlüğü)
3- 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanununun 32 nci maddesi ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 38/g maddesi gereğince Tüm-Bel-Sen ile sözleşme bitim tarihinden itibaren toplu iş sözleşmesi (Sosyal Denge Sözleşmesi) yapılabilmesi için Belediye Başkanı Muhammet TOKAT’a yetki verilmesinin görüşülmesi, (Mali Hizmetler Müdürlüğü)
4- Milas Kaymakamlığı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünün ilgi sayılı yazısı ile; 4081 Sayılı Çiftçi Mallarının Korunması Hakkında Kanunun 4 ncü maddesi gereğince Murakabe Heyeti için 5 asil 5 yedek, Çiftçi Malları Koruma Meclis Azaları için 5 asil 5 yedek üye olmak üzere gizli oy ile 4 yıl süreyle seçilmesi talebinin görüşülmesi; (Yazı İşleri Müdürlüğü)
5- Kıyı Ege Belediyeler Birliğinin yazısı ile; Belediye Meclis Üyeleri arasından Birlik Meclisinde görev yapmak üzere 3 asil ve 3 yedek üye seçilmesi talebinin görüşülmesi, (Yazı İşleri Müdürlüğü)
6- Belediye Meclisince 5393 sayılı Yasanın 24 ncü maddesi gereğince oluşturulan İçkili Yerler Belirleme Komisyonunun 1 yıllık görev süresi sona erdiğinden Komisyon Üyelerinin yeniden belirlenmesi talebinin görüşülmesi, (Yazı İşleri Müdürlüğü)
7- Belediyemizce 2019 yılı içerisinde düzenlenmesi planlanan 14. Melih Cevdet ANDAY’ı Anma etkinliklerinin yarışma şeklinde yapılmasına ve bu etkinlikte şartname gereği ödül almaya hak kazanan kişiye verilecek ödül miktarının belirlenmesine, seçici kurul üyelerinin ve gelen misafirlerin konaklama, ulaşım, yemek, plaket ve etkinlik ile ilgili ortaya çıkabilecek diğer giderlerin (konser, tiyatro vb.) belediyemiz tarafından karşılanması talebinin görüşülmesi, (Özel Kalem Müdürlüğü)
8- Belediyemizce 10’uncusu düzenlenmesi planlanan 10’uncu Nebi USLU Tiyatro Şenliklerinin tüm giderleri ile yarışmada dereceye girip ödül almaya hak kazanan yarışmacılara şartname gereğince verilecek olan ödül ve tüm (konaklama, yiyecek, yol vb) giderlerin belediyemizce karşılanması talebinin görüşülmesi (Özel Kalem Müdürlüğü)
9- Gerçek KUBİLAY’ın; İlçemiz Bozalan Mahallesinde kendisine ait 1522 parsele şuyulu olan mülkiyeti belediyemize ait 1939 parselde (299,08m2) kayıtlı arsa vasıflı taşınmazı satın alma talebinin görüşülmesi. (Emlak Ve İstimlak Müdürlüğü)
10- Gülseren DEMİRTAŞ’ın; İlçemiz Burgaz Mahallesinde kendisine ait 51 Ada 24-25 parsele şuyulu olan mülkiyeti Belediyemize ait 51 Ada 29 parselde kayıtlı (40,07 m2) arsa vasıflı taşınmazı satın alma talebinin görüşülmesi. (Emlak ve İstimlak Müdürlüğü)
11- Semi ÖZKAYA’nın; İlçemiz Hacıabdi Mahallesi 83 ada 38 parselde bulunan 40,00 m2 kuyu ve arsası vasıflı mülkiyeti Belediyemize ait taşınmazı satın alma talebinin görüşülmesi. (Emlak ve İstimlak Müdürlüğü)
12- Nircil ÇELİK’in; İlçemiz Mutluca Mahallesi Karayolları Bulvarında bulunan 261 parselin kamulaştırılarak yol açılması talebinin görüşülmesi. (Emlak Ve İstimlak Müdürlüğü)
13- Polat Maden San. Ve Tic.A.ş. Vekili Ali Rıza TELLİOĞLU’nun; İlçemiz Sarıkaya Mahallesi Köyiçi Mevkiinde bulunan mülkiyeti belediyemize ait 170 Ada 15 parsel nolu zeytinlik vasıflı 9744,31m2 ve 196 Ada 48 parsel nolu zeytinlik vasıflı 11945,51 m2 yüzölçümlü taşınmazı kiralama veya satın alma talebinin görüşülmesi. (Emlak Ve İstimlak Müdürlüğü)
14- Milas Kaymakamlığı İlçe Jandarma Komutanlığının ilgi yazısı ile; İlçemiz Boğaziçi Mahallesi yazlık Siteler Sokak adresinde belediyemiz hüküm ve tasarrufu altında bulunan 3518 parselin doğusunda kalan (1000m2) park alanında konuşlandırılan yerin uygun bir araziye karakol inşaatı tamamlanıncaya kadar Milas İlçe Jandarma Komutanlığına tahsis talebinin görüşülmesi. (Emlak ve İstimlak Müdürlüğü)
15- Milas Kaymakamlığı İdare Ve Denetim Şefliğinin ilgi yazısı ile; İlçe Jandarma Komutanlık sorumluluk bölgesinde faaliyet gösteren İçkili Yer Bölgelerinin tespit edilmesi ve İçkili Yer Bölge Krokisinin hazırlanarak, Belediye Sınırı ve Mücavir alanları dışında kalan İçkili Yerler Bölgesinin yeniden tespit edilmesi talebinin görüşülmesi, ( Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü)
16- Türker MERSİN’in İlçemiz Bafa Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No:66-88 adresinde mülkiyeti Belediyemize ait olan taşınmazda işyeri açmak istediğinden adı geçen adresin içkili yerler bölgesine alınması talebinin görüşülmesi, (Ruhsat Ve Denetim Müdürlüğü)
17- Adnan UNAT’ın ; İlçemiz Boğaziçi Mahallesi Hisar Mevkii 4317 parselde kayıtlı bulunan taşınmazda yapılması planlanan yapının zemin katında Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinin 19 ncu maddesinin (f) fıkrasının 1 nci bendine göre ticari ünite yapılması talebinin görüşülmesi, (İmar ve Şehircilik Müdürlüğü)
18- Görkem TİRELİ ve Burak CENGİZ Vekili Ali Özden GÜRBÜZ’ün; İlçemiz Mutluca Mahallesi Kolonyaka Mevkiinde yer alan N19-B-22-D-4-A pafta, tapunun 2520 parsel (eski 582 parsel) numarasında kayıtlı taşınmaz üzerinde, “Akaryakıt Ve Servis İstasyonu Alanı” amaçlı hazırlanan 1/1000 Ölçekli ilave Uygulama İmar Planının 3194 sayılı Kanunun 8 nci maddesi uyarınca incelenerek onaylanması talebinin görüşülmesi. (Plan ve Proje Müdürlüğü)
19- Sibel BAŞ Vekili Barış ÇERÇİ’nin; İlçemiz Kandak Mahallesi Kahveyanı Mevkiinde bulunan N19-A-09-D-1-C ve N19-A-09-D-1-D pafta tapunun 109 ada 1 ve 2 parsel numaralarında kayıtlı taşınmazlar üzerinde “Tarım ve Hayvancılık Tesis Alanı (200 Büyükbaş Kapasiteli Hayvancılık Tesisi)” amaçlı hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planının 3194 sayılı Kanunun 8 nci maddesi uyarınca incelenerek onaylanması talebinin görüşülmesi, ( Plan ve Proje Müdürlüğü)
20- Hüseyin Uğur TUNÇEL Vekili Barış ÇERÇİ’nin; İlçemiz Baharlı Mahallesi Köyaltı Mevkiinde yer alan N19-A-25-C-4-B pafta tapunun 1033 parsel numarasında kayıtlı taşınmaz üzerinde “Akaryakıt Ve Servis İstasyonu Alanı” amaçlı hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planının 3194 sayılı Kanunun 8 nci maddesi uyarınca incelenerek onaylanması talebinin görüşülmesi. (Plan ve Proje Müdürlüğü)
21- Mustafa SAĞIN Vekili Barış ÇERÇİ’nin; İlçemiz Meşelik Mahallesinde yer alan N19-D-07-C-2-C pafta tapunun 337 Ada 1 parsel numarasında kayıtlı taşınmaz üzerinde “Trafo Alanı” amaçlı hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin 3194 sayılı Kanunun 8 nci maddesi uyarınca incelenerek onaylanması talebinin görüşülmesi. (Plan ve Proje Müdürlüğü)
22- Fethi KAYA’nın; İlçemiz Akyol Mahallesi Sarısazlık Mevkiinde bulunan N19-D-04-B-3-D pafta 124 Ada 84 parsel numarasında kayıtlı taşınmaz üzerinde “ Akaryakıt ve Servis İstasyonu Alanı” amaçlı hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planının 3194 sayılı Kanunun 8 nci maddesi uyarınca incelenerek onaylanması talebinin görüşülmesi, ( Plan ve Proje Müdürlüğü)
23- İmar Komisyon Raporlarının görüşülmesi;
1- İlçemiz Selimiye Mahallesi 202 Ada 3 ve 9 parsellerde kayıtlı bulunan taşınmazda yapılması planlanan yapının zemin katında Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinin 19 ncu maddesinin (f) fıkrasının 1 nci bendine göre dükkan yapılması talebinin görüşülmesi,
2- İmar planında konut alanında kalan İlçemiz Selimiye Mahallesi 202 Ada 7 parselde kayıtlı bulunan taşınmazda yapılması planlanan yapının zemin katına Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinin 19 ncu maddesinin (f) fıkrasının 1 nci bendine göre dükkan yapılması talebi ile ilgili hazırlanan İmar komisyon raporunun görüşülmesi,
3- Halef ATAŞ’ın İsmetpaşa Mahallesi 611 Ada 31 parselde kayıtlı taşınmazına bitişik olan Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz İsmetpaşa Mahallesi 3. Damlacık Sokak 611 Ada 36 parselde kayıtlı arsa vasıflı 206,31 m2 yüzölçümlü taşınmazı satın alma talebinin görüşülmesi,
4- İnternasyonel Turizm Otelcilik A.Ş.’nin; İlçemiz Güllük Mahallesinde mülkiyeti belediyemize ait şuyulu durumda 365 Ada 7,8,9 parsellerde kayıtlı taşınmazı satın alma talebinin görüşülmesi,
5- Ali Özden GÜRBÜZ’ün; Muğla İli, Milas İlçesi, Köşk Mahallesi, Köycivarı Mevkii’nde bulunan, N19-A-14-C-3-B ve N19-A-14-C-3-C pafta, tapunun 443, 800 ve 819 parsel numaralarında kayıtlı taşınmazlar üzerinde, “Akaryakıt ve Servis İstasyonu Alanı” ve “Pansiyon Alanı (Ekoturizm Alanı)” amaçlı hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planının incelenerek onaylanması talebinin görüşülmesi.

fb-btn.pngtwt-btn.pngrss-btn.png

google-btn.pngyb-btn.pnginst-btn.png

* Tüm hakları saklıdır. Bu sitede yer alan yazı, haber, fotoğraf, video ve sair dokümanların, bireysel kullanım dışında izin alınmadan kısmen veya tamamen kopyalanması, çoğaltılması, kullanılması, yayımlanması ve dağıtılması kesinlikle yasaktır. Bu yasağa uymayanlar hakkında 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu uyarınca yasal işlem kullanılacaktır.

DMCA.com Protection Status
Sayfada sorun olması durumunda,
Lütfen CTRL + F5 ile sayfayı yenileyin