A+ A A-

 

Milas Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Eşref Arslan, kültür balıkçılığı yapılan Mandalya Körfezi’nde kirlilik yaşandığına dair iddiaları içeren haberlerin gerçeği yansıtmadığını ifade ederek, önemli açıklamalarda bulundu.

31072018kirlilik_d6668.jpg
Haber: Volkan Yıldız

Gazetecilere önemli açıklamalarda bulunan Milas Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Eşref Arslan, son günlerde yayınlanan haberlerle ortaya atılan ‘Mandalya Körfezi’nde kirlilik’ iddialarına açıklık getirdi. Bilimsel veriler ışığında kültür balıkçılığını ve son yıllarda ülke ekonomisine büyük bir girdi sağlayan sektörün geçmişini anlatan Milas Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Arslan, su ürünleri yetiştiricilik tesislerinin kurulmasına yönelik iş ve işlemlerin, ilgili mevzuatlarda belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde yürütüldüğünü belirtti.
SÜREKLİ ANALİZ YAPILIYOR, ÇED RAPORU İSE OLUMLU…
“Denizlerde su ürünleri yetiştiriciliği yapan tesislerin ruhsat işlemleri, ilgili Bakanlıklar ile diğer kurum ve kuruluşların olumlu görüşleri alınarak yapılmaktadır. Çevresel Etki ve Değerlendirme (ÇED) olumlu raporu alınmadan hiçbir su ürünleri yetiştiricilik tesisinin kurulmasına kesinlikle izin verilmemektedir. İddialara konu Mandalya Körfezi’nde bulunan tesislerin bulunduğu Milas ve Bodrum yetiştiricilik alanları için 2007 yılında olumlu ÇED raporu verilmiştir. Su ürünleri yetiştiricilik tesisleri; kıyıdan uzaklık, derinlik, akıntı hızı ve çevresel koruyucu tedbirler gibi kriterler dikkate alınarak bilimsel kuruluşlar ile 12 ilgili kurumun olumlu görüşleri doğrultusunda ruhsatlandırılmaktadır. Mandalya Körfezi’nde faaliyet gösteren balık çiftlikleri de gerekli bütün iş ve işlemlerini tamamladıkları ve yerine getirdikleri için yetiştiricilik izni almışlardır. Ruhsatı bulunmayan hiçbir tesisin faaliyette bulunması mümkün değildir.” diyen Müdür Arslan, su ürünleri sektöründe sürekli analiz yapıldığını ve bu şekilde kalite ile sürdürülebilirliğin sağlandığını belirterek, “Muğla ilinde su ürünleri yetiştiriciliği için tespit edilen alanlar, sayı ve kapasiteleri itibariyle çevresel hassasiyetler doğrultusunda koruma ve sürdürülebilirlik ilkesi dikkate alınarak belirlenmiştir. Ayrıca mevzuat gereği bu tesislerin denetimleri ve bulundukları deniz alanına ait su analizleri düzenli olarak yapılmaktadır. Ülkemizde balık yetiştiriciliği yapılan işletmeler ve bu işletmelerde kullanılan yemler de mevzuat hükümlerine uygunluğu bakımından denetlenmektedir. Bu denetimler, ülkemizin resmi kurumlarının yanında bağımsız uluslararası kalite ve sertifikasyon kuruluşlarınca da yapılmaktadır. Aynı zamanda ülkemizde üretim yapan firmaların yetiştirdiği balıklara, Uluslararası Kalite Enstitüsü tarafından son yıllarda dünyanın en kaliteli balıkları ödülleri verilmektedir. Ülkemiz genelindeki bütün balık çiftliklerinde kullanılan yemler ve yetiştirilen balıklar, her türlü hijyen, sağlık ve çevre şartlarına uygun olarak üretildiğinden balıklarımızın büyük bir bölümü başta AB ülkeleri olmak üzere 80 farklı ülkeye ihraç edilmektedir. Sadece bölgemizde değil ülkemizin diğer yerlerinde üretimde bulunan su ürünleri yetiştiricilik tesislerimizle ilgili asılsız iddialara itibar edilmemesi önem taşımaktadır.” dedi.
BALIK ÇİFTLİKLERİ KİRLİLİK İZLEME PROSEDÜRÜNE TABİ
Müdür Arslan, “Mandalya Körfezi’nde 1989 yılından beri balık çiftlikleri faaliyettedir. Şunu açıkça vurgulamak isterim ki; ne geçmişte ne de bugün bölgede ruhsatsız olarak çalışan hiçbir işletme yoktur. 2008 yılında yapılan bir yasal düzenlemeyle çiftlikler kıyılardan uzaklaşmış, açık deniz tabir edilen off shore tipi üretim modeli benimsenmiştir. Bu üretim modeli ileri teknoloji gerektiren, otomasyon içeren tam kontrollü sistemlerdir. 2008 yılında Mandalya Körfezi’nde Bodrum bölgesi ve Milas bölgesi olarak adlandırılan iki bölge belirlenmiş, iki bölgenin toplam kapasitesi olan 89 bin ton/yıl üretim için iki ayrı Çevre Etki Değerlendirme Raporu hazırlanmış (BÖLGESEL ÇED) ve ÇED OLUMLU raporu bakanlıkça tanzim edilmiştir. Kapasite altında proje hazırlayıp ÇED gerekli değil raporu almamış bilakis bölge kapasitesinin tamamı nazara alınarak ÇED çalışması yapılmıştır. Başka hiçbir sektörde olmadığı şekilde balık çiftlikleri kirlilik izleme prosedürüne tabidir. Yine 2008 yılında Çevre Bakanlığınca çıkartılan bir mevzuat çerçevesinde çiftliklerin tamamından yüzey, orta su ve dip çamurundan her yıl mayıs ve ağustos aylarında akredite laboratuvar ve üniversiteler tarafından numune alınmakta, özellikle azot, fosfor, nitrit, nitrat gibi kirlilik parametreleri analiz edilerek TRİX raporu düzenlenmekte ve Çevre Şehircilik Bakanlığına sunulmaktadır. İddia edildiğinin aksine bu analizlerde 2008 yılından bu güne kadar hiçbir çiftlikte kirlilik emaresine rastlanılmamıştır.” diyerek kültür balıkçılığının çevreye ve insan sağlığına herhangi bir risk unsuru içermediğine vurgu yaptı.
80 ÜLKEYE 47 BİN 500 TON BALIK İHRAÇ EDİLDİ
İhracat rakamlarını paylaşarak kültür balıkçılığının güvenilirliğine dikkat çeken Arslan, geçtiğimiz yıl 80 ülkeye 47 bin 500 ton balık ihraç edildiğini belirterek, “Denizde kurulu bulunan tesislerin karadan 0,6 deniz mili açığa, 30 metre ve daha derin sularda ve 0,1 m/sn akıntı hızına sahip yerlerde faaliyet göstermesi sağlanmıştır. Böylece hem su ürünleri yetiştiriciliğinin çevreye etkisinin azaltılması hem de gıda güvenliği açısından bir tehdit unsuru olan evsel atıklar, sulama suları ve turizm tesislerinden kaynaklanan kirlilikten su ürünleri yetiştiricilik alanlarının ve üretilen ürünlerin mümkün olduğu kadar etkilenmemesi yönünde çaba sarf edilmiştir. Su ürünleri yetiştiriciliği sektörünün sürdürülebilir gelişimini sağlamak için Bakanlığımızca Çevre Dostu Yetiştiricilik ilkesi çerçevesinde denizde su ürünleri yetiştiricilik alanları tespit edilmiş olup, bu planlamalar yapılırken yürürlükteki mevzuata uygun hareket edilmektedir. Mandalya bölgesinden sadece 2017 yılında 80 ülkeye 47 bin 500 ton balık ihraç edilmiş olup ülke ekonomisine 309 milyon dolar katkı sağlamıştır. Ayrıca bu sektörde 5 bin kişi istihdam etmektedir.” diye konuştu.

fb-btn.pngtwt-btn.pngrss-btn.png

google-btn.pngyb-btn.pnginst-btn.png

* Tüm hakları saklıdır. Bu sitede yer alan yazı, haber, fotoğraf, video ve sair dokümanların, bireysel kullanım dışında izin alınmadan kısmen veya tamamen kopyalanması, çoğaltılması, kullanılması, yayımlanması ve dağıtılması kesinlikle yasaktır. Bu yasağa uymayanlar hakkında 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu uyarınca yasal işlem kullanılacaktır.

DMCA.com Protection Status
Sayfada sorun olması durumunda,
Lütfen CTRL + F5 ile sayfayı yenileyin